Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Verkeersplannen met de A.Kraalweg

Beste Dorpsgenoten van Rhenoy,

Zoals jullie je ongetwijfeld herinneren hadden we vorig jaar de kwestie van de sluiting van de A.Kraalweg. Op 30 Oktober 2018 kwam dat tot een ontknoping waarbij de Raad van Geldermalsen heeft besloten het collegebesluit (waarin de A.Kraalweg zou worden afgesloten) terug te draaien. Echter, tegelijkertijd heeft de Raad opdracht gegeven aan het college om een verkeersplan op te stellen voor het sluipverkeersprobleem in de Beesd, en daarmee de A.Kraalweg als onderdeel mee te nemen.

Het nieuwe college heeft na de verkiezingen dit verzoek opgepakt en een adviesbureau gevraagd om een plan. Dat plan is inmiddels gepresenteerd in Beesd en ook gedeeld met de CCRh. Het plan bestaat uit 8 scenario’s waarvan de verwachting is dat de wethouder er een zal kiezen. Bij al deze scenario’s wordt uitgegaan van gehele afsluiting van de A.Kraalweg of van een 1-richtingsverkeer oplossing (sluiting van A2 naar de Paaij).

Omdat wij binnen een paar dagen een positie moesten innemen van de Gemeente heeft de CCRh de bijgesloten brief naar de wethouder gestuurd. Hierin staat hoe wij er als CCRh over denken, maar wij staan natuurlijk open voor reacties uit het dorp. Mocht je in contact willen treden met ons neem dan contact op met de secretaris van de CCRh. Of bel met Jack Bloem (0610 757 339).

Via de notulen in de Klepperman van onze gesprekken met de gemeente over dit onderwerp houden we jullie in de toekomst op de hoogte.

Met vriendelijke groet, 

De Communicatie Commissie Rhenoy (CCRh)

------------

Datum: 18 september 2019

Geachte wethouder Goossens, beste Ed,

Je hebt gevraagd om een schriftelijke reactie van de CCRh met betrekking tot de maatregelen die gemeente wil treffen om het sluipverkeer in Beesd aan te pakken.

Allereerst erkent de CCRh de sluipverkeerproblematiek in Beesd en omstreken volledig. Het zal nodig zijn om maatregelen te nemen. Mochten die maatregelen leiden tot aanzienlijk meer verkeer op de A.Kraalweg, en daarmee op de Kuyperweg door Beesd, dan hebben wij er begrip voor dat ook Rhenoy zijn steentje moet bijdragen aan het sluipverkeerprobleem. 

In dat geval vinden wij een proportionele reactie op zijn plaats. Die is wat ons betreft een 1-rcihtingsverkeer maatregel (van Rhenoy naar A2 open), en liefst een maatregel die slechts tijdens de spits geldt. Daarbij maken we tevens de volgende kanttekeningen.

  • Maatregelen zijn alleen te nemen na feitelijke onderbouwing door middel van metingen. Een nulmeting is reeds gedaan, en we zien graag dat er een nameting plaats vindt nádat de sluipverkeermaatregelen zijn genomen in Beesd. Bij deze ook het verzoek om overleg met ons om de nameting te bespreken.
  • Wij hebben de verwachting dat het waterbedeffect eerder zal optreden bij de afslagen Leerdam of Culemborg, en dat de A.Kraalweg buiten schot zal blijven. Dit is dus ook een reden om een nameting te doen. Bij deze ook ons advies om de scope van onderzoek te verbreden naar effecten op verkeer via Leerdam en Culemborg.
  • Wat ons betreft zijn maatregelen niet voor eeuwig. We hopen dat het fileprobleem ooit nog eens zal afnemen. In dat geval zouden we graag de A.Kraalweg weer opengesteld zien. Verzoek bij deze dus om een passende evaluatie na bijvoorbeeld 1 a 2 jaar.
  • Wil je ons svp tijdig informeren over je beslissing.

Tot slot, we hebben de slides pas afgelopen zaterdag 14 sept ontvangen. En er wordt gevraagd om een reactie uiterlijk op vandaag 18 september. We hebben binnen de CCRh een standpunt ingenomen, maar we nemen nog de tijd om e.e.a uiteen te zetten op de website van Rhenoy. Dit onderwerp leeft binnen het dorp sterk. Vorig jaar is op een enquête driftig gereageerd met als doel de Kraalweg open te houden, en daarmee voelen we ons verplicht om een zorgvuldige terugkoppeling te doen. We denken het standpunt goed te kunnen verdedigen, maar mocht de mening van het dorp totaal anders zijn, dan volgt mogelijk een herziening.

MvG, Jack Bloem, namens de CCRh

Voorzitter CCRh