Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Subsidie voor aanplant heggen en bomen

Aanmeldingen via de vrijwilligers van het Rhenoijsche Klompenpad:

Doe mee en plant!                                   100.000 bomen en struiken in Gelderland.

De provincie Gelderland heeft de ambitie uitgesproken om vanaf 2050 energieneutraal te zijn. Één van de concrete maatregelen om dit te realiseren is de extra aanplant van bomen en struiken. Laten we met elkaar de eerste stap zetten naar een energieneutraal Gelderland en zorgen voor de aanplant van ten minste 100.000 bomen en struiken aankomend plantseizoen.
Doet u mee? Lees hier wat de voorwaarden zijn en hoe u mee kan doen!

Voorwaarden voor deelname, actie heggen en hagen Rivierengebied Voorwaarden voor deelname actie schaduwbomen

Kijk hier voor de soortenlijst

Vroeger stond er veel beplanting in het landschap zoals, heggen, hagen, bosjes en grote solitaire bomen. Deze beplanting gaf het landschap kleur, structuur en was voor veel diersoorten van levensbelang. De beplanting zorgde voor voedsel, schuil- en nestgelegenheid. Tegenwoordig is veel van deze beplanting verdwenen en daarmee staan ook veel diersoorten onderdruk. Ook wij mensen hebben veel baat bij een groene omgeving.

Graag willen we naast extra CO2 vastlegging ook de landschapsstructuren versterken en biodiversiteit verhogen. Met onderstaande acties stimuleren we de aanplant van lijnvormige elementen in het landschap, zoals houtsingels, bijenhaag, patrijzenhaag, struweelhaag en knip- en scheerheg. Daarnaast willen we graag weer meer schaduwbomen terug in het landschap, dit kan met de aanplant van bomenrijen, boomgroepen of solitaire bomen in of naast het weiland.

Hoe werkt het?

De 100.000 bomen en struiken kunnen aankomend plantseizoen aangeplant worden door middel van drie regiogebonden acties, te weten: herstel coulissenlandschap Achterhoek, heggen en hagen in het Rivierengebied en herstel houtsingels op de Veluwe. Daarnaast start provinciaal de actie voor de aanplant van schaduwbomen. In elke regio organiseren we een informatiebijeenkomst.

Onderstaand vindt u meer informatie over de acties en een aanmeldformulier. Na aanmelding, ontvangt u een automatische bevestiging. Een adviseur van SLG neemt uw aanmelding in behandeling. U ontvangt van de adviseur per e-mail een overzicht van het assortiment met daarbij de vermelding van uw eigen bijdrage. Hierbij ontvangt u ook aanplant en onderhoud instructies. De beplanting kunt u ophalen op een feestelijke uitdeeldag in het najaar 2019/voorjaar 2020. U dient de beplanting daarna zelf aan te planten en te onderhouden. In de voorwaarden voor deelname staat aangegeven wanneer de uitdeeldag in uw regio plaatsvindt!

Acties

Hieronder staan de diverse acties waaraan u mee kunt doen! De lijnvormige landschapselementen die aangeplant kunnen worden via de acties zijn: houtsingel, patrijzenhaag, bijenhaag, struweelhaag en knip- en scheerheg. Kijk hier voor een beschrijving van deze landschapselementen, zodat u een goede keuze kunt maken.

Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door provincie Gelderland.

Aanmeldformulier actie heggen en hagen Rivierengebied (voor grondeigenaren) Aanmeldformulier schaduwbomen ( voor grondeigenaren)