Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Nieuwjaarsviering én ontmoeting

Nieuwjaarsviering én ontmoeting

Zondag 6 januari 2019:
10.00 uur, Protestantse Kerk, viering
11.00 uur, de Betuwepoort, nieuwjaarsreceptie

Voor de 26e keer luiden de Protestantse gemeenschap van Rhenoy/Gellicum en de R.K. gemeenschap van Rhenoy/Gellicum/Acquoy gezamenlijk het nieuwe jaar in. 

De basis voor deze traditie is gelegd op zondag 2 januari 1994 met een oecumenische nieuwjaarsdienst. Sindsdien is deze jaarlijks georganiseerd en we zijn dus inmiddels toe aan de 26e editie.

Ook deze keer is de aansluitende nieuwjaarsreceptie in de Betuwe Poort. Deze wordt mede georganiseerd door de Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy en de Stichting Opwaarts. Vanaf 11.00 uur is daar gelegenheid voor alle dorpelingen uit Rhenoy, Gellicum en Acquoy om elkaar aan het begin van het nieuwe jaar te ontmoeten. Uiteraard zijn ook niet-dorpsgenoten die zich met de onze dorpen verbonden voelen welkom. 

Bij deze bent u allen van harte uitgenodigd.

Protestantse Gemeente Rhenoy-Gellicum
R.K. Stichting H. Maria ten Hemelopneming Rhenoy
Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy
Stichting Opwaarts