Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Samenvatting vergadering CCRh met de gemeente

Samenvatting vergadering CCRh met de gemeente

Laadpaal elektrische auto’s

De gemeente wil in iedere kern één laadpaal voor twee elektrische auto’s plaatsen, zo ook in Rhenoy. Er zijn twee plekken rondom de Brink die hiervoor geschikt zijn. In juni/juli 2018 wordt een locatieplan gepubliceerd in de krant.

Ondergrondse vuilcontainers

Per 1 januari 2019 gaat de AVRI over op ondergrondse vuilcontainers voor het restafval binnen de dorpskern. Dit geldt niet voor de huishoudens in het buitengebied.

Er is nog geen informatie bekend over het locatieplan.

Watertappunt

Vitens plaatst eind juni/begin juli een watertappunt op de hoek van de Dorpsstraat/Lingedijk in de buurt van de picknicktafel. De gemeente zorgt voor het onderhoud. Dit watertappunt was een wens uit het dorpsplan.

Budget dorpsambtenaar

Dorpsambtenaar Hugo de Groot heeft van de gemeente een bedrag tot zijn beschikking gekregen voor wensen vanuit het dorp. Er zijn door ondermeer de VDR en Stichting Opwaarts diverse ideeën op papier gezet, zoals extra AED’s, nieuwe verlichting bij de jeu de boulesbaan, extra prullenbakken en maatregelen t.b.v. het vergroten van de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat.

In september 2018 wordt een avond voor het dorp georganiseerd in het kader van het “Dorpsplan 2.0”. Voorafgaand aan deze avond kunnen inwoners eigen ideeën aandragen. Tijdens de avond zelf zullen we met elkaar democratisch besluiten hoe we het budget optimaal benutten ten gunste van de inonders van Rhenoy. Een uitnodiging volgt via de Klepperman en de website.

Notulen

De volledige notulen van de vergadering van 28 mei 2018 kunt u vinden in de komende Klepperman.