Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

De weg naar Pasen

De weg naar Pasen

Pasen 2017.

Beste dorpsgenoten en andere geïnteresseerden. Pasen staat weer voor de deur en hoewel heel wat mensen niet meer weten wat de kerk met Pasen viert. Tóch blijven wij in de Prot. Kerk op zoveel plaatsen de gang naar Pasen vieren.

Zo ook in de Prot. Kerk van Gellicum – Rhenoy. Eerst is er de veertigdagentijd voor Pasen, een tijd van bezinning en inkeer, waaraan iedereen op zijn, haar manier invulling aan te geven. Dat is niet maar alleen het traditionele vasten, iets láten wat je moeilijk vindt om te missen, (televisie kijken, computeren, alcohol, snoep, roken en noem alle verslavingen maar op) en in de tijd die vrij komt b.v. iets voor een ander doen.

Wat vaker een bezoekje brengen bij…. en vul zelf maar in; de tuin van je ouders opknappen, dat likje verf. Inderdaad te veel om op te noemen. Dat óók allemaal. Maar vooral met het doel dichter te komen, bij wie je zelf wilt zijn, de keuzes waar je voor staat, een nieuw begin.

Want dat vieren we met Pasen, nieuw leven, dwars tegen alle donker in. In de kerk volgen we daartoe in deze tijd het leven en sterven, lijden van Jezus dat uitliep op een nieuw bestaan. Met name in de week vóór Pasen, houden we daartoe speciale vieringen. Daar vestig ik graag uw aandacht op.

Donderdag 13 april staan we in een viering, die om 19.30 begint en waarin we de maaltijd van de Heer houden, stil bij de dienstbaarheid van Hem aan de wereld. De traditionele voetwassing, maar ook dat wij Hem (en in Hem, wie allemaal niet meer op deze wereld) alleen laten in zijn doodsnood. Die avond verlaten we dan ook in stilte de kerk.

Dit jaar met goede vrijdag gaan we langs de kruiswegstaties van Jan Toorop. Een indrukwekkende viering, het is stil in de kerk, we zingen lijdensliederen, horen teksten, doven de Paaskaars en verlaten weer in stilte de kerk. Deze dienst begint ook om 19.30

Zaterdagavond 15 april om 22.30 de langzamerhand traditionele Paaswake. We gaan van donker naar licht. Horen verhalen over bevrijding, over het gaan van chaos naar bevrijding, van dood naar leven. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en we geven elkaar letterlijk in een kring het licht door.

Allerlei rituelen vinden plaats rondom de lezingen, allemaal gericht op nieuw leven en Lícht! Deze avond verwacht ik extra jongeren uit de omliggende dorpen en hun begeleiders, omdat de Paasnachtwandeling na de wake in Rhenoy, daar ook begint. De jongeren lopen dus in de nacht naar het licht van Paasmorgen, doen in de verschillende dorpen ( Rhenoy, Acquoy, Rumpt en Beesd) de kerken aan, waar ze op iedere plek iets te horen krijgen over het verhaal van de Stille week, om te eindigen in Deil –Enspijk, waar een ritueel van de Paasmorgen plaatsvindt.

We vervolgen op zondag 16 april de Paasjubel in de dienst die begint om 10.00 uur. In alle diensten hoop ik zelf voor te gaan en in de diensten van witte donderdag en Paasmorgen, werkt een koor uit de gemeente mee.

Weet u welkom en gezegende paasdagen toegewenst.

Ds. Ebi Wassenaar

 

Diensten tot Pinksteren :

Zondag 23 april, 10.00 uur, mw. E Kruyt uit Geldermalsen

Zondag 30 april, 10.00 uur. mw. C. van Harten uit Deil – Enspijk

Zondag 7 mei, 10.00 uur, mw E. Kruyt uit Geldermalsen

Zondag 14 mei, 10.00 uur, ds. AE.Wassenaar.

Zondag 21 mei, 10.00 uur, ds. AE.Wassenaar.

Donderdag 25 mei om 10.00 uur, oecumenische tentviering

met diaken V. van der Helm en ds. AE.Wassenaar .

Thema : En nu jij……….

 

Zondag 28 mei, 10.00 uur, ds.F. Meynhardt uit Leersum.