Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Groenwerkgroep Rhenoy

Groenwerkgroep Rhenoy

Op 12 oktober kwamen zo'n 35 inwoners van Rhenoy samen rond het thema "Groen".  In dit artikel een kort verslag van deze avond en doorkijk naar de nabije toekomst.

Tijdens de avond stonden we stil bij het dorpsplan en de speerpunten voor de komende periode:

 1. Aanpak De Druppel: de veldbloemen hebben niet gebracht wat we gehoopt hadden. Het geheel wordt binnenkort gemaaid en in het voorjaar met vast planten beplant;
 2. Beplanting langs fietsdoorsteek bij Route88: fietsers en soms ook auto's rijden over het gras heen, waardoor het kapot gaat en de verkeersveiligheid wordt verlaagd. Om dat op te vangen gaan we extra beplanting aanleggen;
 3. Dorpspomp: deze moet bij de schapenweide komen als ontmoetingspunt en verfraaiing van het dorpsaanzicht;
 4. Graffiti tunneltje school: samen met de brede school, de provincie en de gemeente willen we hier een graffiti-project uitvoeren door schoolkinderen en een kunstenaar;
 5. Landelijk/nostalgisch straatbeeld - klinkers en lantaarnpalen: we willen op termijn de aluminium lantaarnpalen vervangen door meer nostalgische exemplaren, bij voorkeur het eerst in de wijk rond de Brink;
 6. Ondersteuning vrijwilligerswerkgroepen (groen, veiligheid): we willen deze werkgroepen faciliteren met een klein budget om vrijwilligersactiviteiten te kunnen ondersteunen;
 7. Ontsluiting De Oudenborch langzaam verkeer: het idee is om voor fietsers en voetgangers een veilige route te creëren naar de speeltuin. Hiervoor is veel tijd en energie gestoken om te bekijken hoe we dit zouden kunnen realiseren. Momenteel wordt met landeigenaren gesproken over de realisatie van deze route.
 8. Veilige schoolroute: idem al bovenstaande, maar dan richting de achterkant van de Bloeiende Betuwe. Helaas werd vlak voor de 12e oktober bekend dat een aantal van de betrokken landeigenaren geen medewerking wensen te verlenen aan deze vurige wens vanuit het dorp. Zonder die bereidheid kan de route door het veld geen werkelijkheid worden. 
 9. Verbetering dekking mobiele netwerken: met de gemeente is hierover gesproken. Binnenkort komen we hierop terug met een aanpak die ook in Lingewaal wordt gehanteerd.

 

Na de bespreking van deze punten stonden we stil bij de vraag hoe goed het groen in Rhenoy is. De meningen waren behoorlijk verdeeld. Tijdens de avond werden ideeën verzameld van hoe het beter zou kunnen. Gert-Jan Hol van de gemeente nam ons mee in wat feiten en hoe het groenbeheer wordt uitgevoerd. Die presentatie is hier te vinden.

De deelnemers dachten mee in verbeteropties, waaronder:

 • Gras bij de bushalte ook als gazon maaien, dit wordt meegenomen in het beheersplan;
 • Druppel opknappen op een onderhoudsvriendelijke wijze, dit is een van de speerpunten van het dorpsplan;
 • Bomen bij de speeltuin en jeu de boulesbaan snoeien, dit zal nader bekeken moeten worden;
 • Vervanging haag langs oostzijde De Brink, overleg met aangrenzende perceeleigenaar zal plaatsvinden;
 • Verdorrende hortensia's bij de schapenwei: inwoners kunnen bij het meldpunt van de gemeente melden als ze te slap hangen. De gemeente komt dan met een tankwagen om ze water te geven. De hortensia's worden eens in de drie jaar teruggesnoeid;
 • Leidindes schapenwei: deze zijn i.o.m. het drop niet geleid, zodat ze een meer ouderwets karakter krijgen. Het duurt wel langer, maar levert een meer nostalgisch straatbeeld op;
 • Handhaven van veelal te hoge hagen langs de Linge, wat gaat de gemeente in deze doen?
 • Idee om in de herfst korven in het dorp te plaatsen om bladeren in te doen (geen snoeiafval), bespreken met gemeente, is eerder ook gedaan;
 • Ondergrondse glasbak op de Oudenborch: de glas- en papierbak is ondergrond geplaatst op het veldje aan De Brink en zou voldoende moeten zijn voor het hele dorp. Mocht t.z.t. blijken dat dat niet zo is dan bespreken we dat met de gemeente;
 • Bermen buiten het dorps aan de noordzijde vaker maaien i.v.m. vereersveiligheid. Als er vaker wordt gemaaid zaler harder worden gereden waardoor de verkeersveiligheid juist weer afneemt. 
 • Grote bomen op De Oudenborch: het groenplan is gemaakt en al afgestemd met gemeente. Het wordt momenteel uitgevoerd. In een later stadium kunnen we wellicht grotere bomen bijplanten, mits daar ruimte voor is.

 Aan het einde van de avond vertelde Michael Witjes nog het een en ander over het opknappen van het griend en bos tussen de Breezij en De Oudenborch. Op 5 november wordt tijdens de Natuurwerkdag een cursus griendsnoeien gegeven. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de site. De groenwerkgroep pakt dit project aan, maar zorgt ook voor onderhoud van het Klompenpad en andere groenprojecten. Meewerken is geheel vrijwillig. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden, je krijgt dan bericht als er activiteiten zijn en je kan je dan per keer aanmelden als je mee kan en wil doen.