Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Vacature Voorzitter Communicatie Commissie Rhenoy (CCRh)

In verband met het vertrek van René Bakker als voorzitter is de CCRh op zoek naar een nieuwe voorzitter.

De Communicatie Commissie Rhenoy (CCRh) is opgericht om de communicatie tussen de inwoners van Rhenoy en de gemeente Geldermalsen actief te houden en behartigt de belangen van Rhenoy richting de gemeente. Bewoners kunnen ideeën en klachten neerleggen bij de commissie en die communiceert dit vervolgens met hun vaste aanspreekpunt bij de gemeente. De CCRh is vergelijkbaar met dorpsraden in andere dorpen. Alleen zijn de leden van de CCRh politiek onafhankelijk.

Functieomschrijving

De voorzitter zit vergaderingen voor, geeft leiding aan overleg en zorgt bij afwezigheid voor een vervang(st)er. De voorzitter draagt er zorg voor dat ieder de mogelijkheid heeft in de vergadering aan het woord te komen. Hij/zij resumeert  en trekt voor de vergadering aanvaardbare conclusies en geeft adviezen aan deze. Hij/zij zorgt voor structurele, duidelijke en korte informatielijnen naar de voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy (eventueel via de secretaris). Hij/zij resumeert en licht standpunten van de CCRh toe in bestuurs- en ledenvergaderingen van het VDR.

Functie(-eisen)

 1. Een voorzitter moet bij voorkeur een door het dorp Rhenoy geaccepteerde inwoner zijn;
 2. Hij/zij moet in staat zijn stukken, in overleg met de secretaris, op werkelijke inhoud te lezen juist te interpreteren en naar urgentie te laten behandelen door de commissie.
 3. Hij/zij moet gevoel en aandacht hebben voor sociale en maatschappelijke verhoudingen, zowel binnen de commissie, als in het dorp;
 4. Hij/zij moet oog hebben voor het algemeen belang en in het bijzonder voor het belang van het dorp Rhenoy;
 5. Hij/zij moet beschikken over communicatieve vaardigheden en een positieve instelling;
 6. Hij/zij moet oplossing- en doelgericht kunnen en willen werken, moet zich indien nodig neutraal kunnen opstellen en open staan voor eventuele kritiek van commissieleden, dorpsgenoten en/of derden;
 7. Hij/zij moet kennis hebben van het ambtelijk en politiek functioneren van de gemeente Geldermalsen;
 8. Hij/zij moet de mogelijkheden hebben en bereid te zijn aan overlegsituaties met gemeente of anderen, in- en extern, ’s avonds en eventueel overdag deel te nemen;
 9. Hij/zij moet in bepaalde situaties ook bereid te zijn aan overleg buiten de gemeente deel te nemen;
 10. Hij/zij moet primair het belang van de commissie en die van de inwoners van het dorp Rhenoy blijven zien;
 11. Hij is verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie.

Indien u belangstelling heeft voor deze functie en/of u wenst aanvullende informatie, dan kunt reageren per email: ccrh@rhenoy.info of bellen naar 0613699519