Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Uw stem (op Rhenoy) is hard nodig!

Zowel Timmerdorp Rhenoy als dorpshuis de Betuwe Poort hebben zich aangemeld voor subsidie uit het Leefbaarheidsbudget van de gemeente Geldermalsen.
Beide initiatieven hebben een regionale functie met hun toegankelijheid voor de dorpen in het westen van de gemeente Geldermalsen.

Er is een groot bedrag te verdelen (in totaal €100.000,-), MAAR om in aanmerking te komen, hebben beide initiatieven uit Rhenoy uw stem hard nodig! Want ALLEEN de initiatieven met de meeste stemmen krijgen het geld. Minimaal 5 grote projecten en 10 kleine projecten zullen een budget toegewezen krijgen. En daarbij moet het opgenomen worden tegen de grotere kernen als Meteren, Deil, Beesd en Geldermalsen. 

Vanaf de leeftijd van 13 jaar mag er gestemd worden EN per persoon mag er op 2 projecten een stem uitgebracht worden.

Stem dus s.v.p. zowel op het Timmerdorp als op dorpshuis de Betuwe Poort:

Het Timmerdorp in de categorie kleine projecten (tot € 5.000,-) en is te vinden onder de noemer/het kopje: 
“Behoud en uitbreiding (jaarlijkse) Speelweek/ Timmerdorp”

Met dit bedrag kan de organisatie van het Timmerdorp voor minimaal 5 jaar gegarandeerd worden, door aanschaf van (duurzame) materialen en voor de attractieve invulling van het jaarlijkse thema en programma. Dit jaar deden meer dan 60 (basisschool)kinderen mee aan het Timmerdorp in Rhenoy.

Dorpshuis de Betuwe Poort in de categorie grote projecten (tot €10.000,-) en is te vinden onder de noemer/het kopje: 
“Behoud en versterking leefbaarheid Rhenoy en omstreken”

Deze subsidie zal besteed worden aan de realisatie van zonnepanelen op het dak van het dorpshuis, waarmee de energielasten dalen en daarmee de huur aan gebruikers van het dorpshuis, zoals het verenigingsleven, de school en de bejaardensoos, kan worden beperkt. Een positief ‘vliegwieleffect’ voor behoud en versterking van de (duurzame) lokale leefbaarheid.

Het stemmen kan via een stemformulier. Het online stemformulier staat vanaf donderdag 15 oktober op: www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget (klik hier)

Maar stemmen kan ook via het stemformulier in het Nieuwsblad Geldermalsen van 15, 22 en 29 oktober. Stuur ingevulde stemformulieren naar Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

De vorige ronde van het leefbaarheidsbudget kwam het dorpshuis net een aantal stemmen tekort, kreeg 0 euro, en ging inderdaad het geld naar de grote kernen. Wij hopen daarom dat u ons deze ronde (massaal) wilt helpen. 

Wij rekenen op uw stem, bij voorbaat enorm bedankt!

Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy / Stichting Opwaarts