Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Update van het Dorpsplan

Klompenpad

Op zondagmiddag 3 mei wordt het Rhenoijschepad, het klompenpad van Rhenoy, officieel en feestelijk geopend. Een werkgroep heeft samen met de gemeente en Landschapsbeheer Gelderland hard gewerkt aan deze route. De start ligt bij de Betuwe Poort/de smulmuis, en leidt via een nieuwe voetgangersbrug via Acquoy en Asperen naar De Oude Horn, om vervolgens slingerend terug te keren in Rhenoy. De totale route is 14 kilometer lang en kent de mogelijkheid om de route korter te maken.

Op zaterdag 4 april gaan we het pad uitzetten. Het uitzetten van de route is een gezellige bezigheid. We starten ’s-morgens met koffie en thee in de Betuwe Poort en gaan in drie groepen aan de slag. Voor materialen en versnaperingen onderweg wordt gezorgd. Wie helpt er mee? Aanmelden kan bij projectleider Nomi Havelaar van Stichting Landschapsbeheer Gelderland via n.havelaar@landschapsbeheergelderland.nl of via 06-28546394. Meer informatie over de klompenpaden is te lezen op www.klompenpaden.nl.

Hoogstamfruit

Een andere wens rond de groene omgeving is om meer hoogstamfruit in ons dorp te hebben en te houden. De groenwerkgroep gaat daarvoor aan de slag met het onderhoud van de boomgaard aan het begin van het dorp. Daarnaast zijn er bij de Betuwe Poort een achttal fruitbomen geplant. De verwachting is dat ze over twee jaar appels en peren zullen geven, waar we dan een leuke activiteit omheen bedenken.

Veiligheid

Om de veiligheid te vergroten zijn bij de toegangswegen van Rhenoy borden en camera’s geplaatst, welke vooral een afschrikkende werking moeten hebben voor degene die misbruik maken van de gastvrijheid van ons dorp. De komende weken zullen ook bij de Betuwe Poort en de speeltuin nog camera’s worden opgehangen. Hiermee willen we de veiligheid vergroten.

Hondenpoep

Op een drietal plekken zijn de dispencers voor hondenpoepzakjes teruggehangen. Hondeneigenaren worden gevraagd om de drollen van hun hond weg te gooien in de vuilnisbakken. Het is niet de bedoeling dat deze drollen op stoepen, in goten of op de grasstroken blijven liggen. Bij de boomgaard langs de Dorpsstraat is een hondenuitlaatstrook. Buiten deze stroken dienen de drollen dus door de hondeneigenaren zelf te worden opgeruimd.

Dorpscafé

Het dorpscafé vindt nu elke laatste zaterdag van de maand vanaf 16.00 uur plaats in de vernieuwde kleine zaal van de Betuwe Poort. Iedereen is van harte welkom voor een drankje, een ontmoeting en een spelletje.

Informatievoorziening

Ook op dit punt worden slagen gemaakt. Met de komst van Jelle in het bestuur van de VDR heeft de digitale informatievoorziening een impuls gekregen met de nieuwe maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast verwachten we in het voorjaar nieuwe informatiepanelen bij de druppel, waar alle organisaties uit Rhenoy hun activiteiten op kunnen aankondigen. Zo weten we allemaal wat er zoal te doen is.

Zorgtransitie

Met het verschuiven van de verantwoordelijkheid van meer zorg- en welzijntaken van de rijksoverheid naar de gemeenten hebben we met verschillende dorpsgenoten, het kernteam Geldermalsen en de gemeente gekeken naar wat wij als dorp willen om de leefbaarheid te vergroten. Eén van de dingen waaraan behoefte blijkt te zijn is “les” op het gebied van computers, smartphones en tablets om zo te kunnen telebankieren, communiceren en boodschappen te kunnen bestellen. Hiervoor zal een cursus worden opgezet. Daarnaast kijken we hoe we zaken als het vervoer naar en van activiteiten door vrijwilligers betaalbaar kunnen houden. Ook hierover zijn we met de gemeente in gesprek.

Leefbaarheidsinitiatief Geldermalsen

De gemeente heeft een budget van € 100.000,- om leefbaarheidsprojecten in de gemeente te steunen. Vanuit Rhenoy hebben we een aanvraag gedaan voor € 10.000,- om zonnepanelen te kunnen plaatsen op de Betuwe Poort. Met de komst van deze panelen gaan de energiekosten structureel omlaag en komt zo geld vrij dat we aan andere zaken kunnen besteden. Daarnaast dragen we bij aan het verlagen van de Co2-uitstoot. Op 17 februari wordt de uitslag van de verkiezingen hiervoor bekend en neemt de gemeenteraad een besluit waar zij hun eigen stemmen aan zullen geven, zodat we weten of het budget voor Rhenoy beschikbaar komt.