Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Landschapsavond voor bewoners Rhenoy

Landschapsavond voor bewoners Rhenoy

Bent u woonachtig in Rhenoy en is het landschap in uw omgeving u dierbaar? En wilt u meehelpen om dit mooie landschap, samen met andere dorpsbewoners, in stand te houden? Bijvoorbeeld door hoogstamfruitbomen aan te planten, zelf te snoeien, een griend te herstellen of mee te helpen om een Klompenpad te onderhouden? Dan bent u van harte welkom op de landschapsavond op donderdag 30 januari a.s. in het Dorpshuis De Betuwepoort in Rhenoy. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Geldermalsen organiseren deze avond voor bewoners van Rhenoy.
Het programma begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Wethouder Niko Wiendels zal de avond openen.

Landschapsavond

Tijdens deze avond geven SLG  en de gemeente u meer informatie over het Rhenoyse Klompenpad en het bijbehorende landschapsproject. Het nieuwe Klompenpad is een wandelroute in het agrarische landschap rond Rhenoy. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig die het pad willen helpen onderhouden. Ook krijgt u informatie over een nieuw op te richten landschapswerkgroep met vrijwilligers. Aspirantleden van deze werkgroep krijgen een cursus gericht op praktisch landschapsonderhoud zoals het snoeien van hoogstamfruitbomen. Daarnaast komen op de avond aantrekkelijke mogelijkheden voor grondeigenaren aan bod. Zij kunnen zich aanmelden voor een gratis erfbezoek waarbij een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland in gezamenlijk overleg een plan opstelt voor landschappelijke beplanting op hun grond. Zij ontvangen het plantmateriaal tegen gereduceerd tarief.
De gemeente Geldermalsen maakt deze activiteiten van het landschapsproject mogelijk als aanvulling op het Klompenpad. Zij wil hiermee het landschap versterken.

Klompenpad

De gemeente Geldermalsen, Regio Rivierenland en de Nationale Postcode Loterij hebben budget beschikbaar gesteld om enkele klompenpaden te ontwikkelen, onder andere bij Rhenoy. Klompenpaden zijn wandelroutes in het agrarische landschap die zo min mogelijk over de verharde weg lopen. Onderweg komt men meer te weten over de ontstaans-geschiedenis van het landschap en/of cultuurhistorisch en landschappelijke interessante objecten zoals oude boerderijen of namen van straten en paadjes. Zo kunnen zowel bewoners als mensen van verderaf het gebied op een andere manier leren kennen.

In Gelderland en Utrecht zijn de afgelopen tien jaar al bijna 50 Klompenpaden ontwikkeld. Mensen uit de streek zijn hier enthousiast over. Veel lokale vrijwilligers werken mee door het pad te onderhouden en regelmatig te controleren. Ook voor het Rhenoyse Klompenpad zijn helpende handen welkom!

Bent u verhinderd op 30 januari maar wilt u wel aan een van deze activiteiten meedoen? Dan kunt u contact opnemen met Nomi Havelaar via email: n.havelaar@landschapsbeheergelderland.nl of telefoon: 026 3537444.

Kijk ook op http://www.landschapsbeheergelderland.nlof www.klompenpaden.nl.