Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Nieuws van de Protestantse Gemeente Rhenoy-Gellicum

Als inwoners van het dorp bent u op de hoogte van het bestaan van de Dorpskerk.
Sommigen onder u zijn lid van de Protestantse Gemeente Rhenoy-Gellicum die in genoemde kerk elke zondag om 10.00 uur een viering houdt.
Zelf ben ik als predikant aan uw kerkelijke gemeente verbonden op zondag 7 oktober 2012. Nu ik hier bijna een jaar ben, wordt het tijd iets van ons als gemeente te laten horen op deze website.
Wat voor gemeente zijn wij? We hopen een open gemeenschap te zijn voor wie maar wil en willen de Liefde van God op een hedendaagse manier vertellen en delen. Dat spreekt niet iedereen meer aan tegenwoordig. Misschien zijn er nog pijnplekken van eerder of bleef u niet, of juist wel op de hoogte van nieuwe theologische ontwikkelingen. Als u daaraan behoefte heeft denk ik als predikant daarin graag met u mee. Weet u altijd genodigd contact op te nemen voor vragen, opmerkingen, of om ervaringen te delen. Weet u ook altijd welkom in onze zondagse vieringen. Daarnaast ben ik van mening dat ´SAMEN KERK ZIJN´ niet alleen op de zondagochtend in de kerk gebeurt. Wij zijn een gemeente die ook buiten haar eigen groep wil kijken en midden in de hedendaagse wereld staat. En dat kerk zijn gebeurt op álle dagen van de week. Ik hoop dat we als kerk en dorp blijvend van elkaar ophoren.

Bijgaand ook het winterprogramma van de kerk.

Hartelijke groet, ds. Ebi Wassenaar


Winterprogramma Vorming en Toerusting Protestantse Gemeente Rhenoy-Gellicum.
De kerk is naast een vierende, dienende kerk ook een lerende kerk. Daarom bied ik u het volgende programma voor de eerste helft van het nieuwe seizoen. Graag nodig ik u uit voor de verschillende dagdelen.
Neem gerust ook een buurvrouw of -man mee en schuif aan. Lid zijn van de kerk is niet nodig. Iedereen is welkom en ik hoop dat we ´samen´ op een vruchtbare manier verder bouwen aan onze gemeente en dorp.

PROGRAMMA.

_Op de maandagochtenden 7 oktober en 4 november van 10.00 uur tot 11.30 uur een bijbel-geloofsgespreksgroep voor wie ´s avonds de deur niet uitwil/kan. Het gesprek gaat over bijbel en geloofszaken die deelnemers zelf aanreiken.

_Een rouwverwerkingsgroep start er bij voldoende deelname (min. 3 personen) woensdag 16 oktober, daarna woensdag 6 november en woensdag 27 november. ´s Avonds om 20 uur. Het zou fijn zijn als dat bij iemand in de huiskamer kan. Voorwaarde voor deelname is wel dat u alle drie de data kunt komen. De voortgang van het proces wordt te veel verstoord als niet iedere keer elke deelnemer aanwezig is.

_Als het doopwater is opgedroogd. Voor jonge ouders en geloofsopvoeding. Er is gedoopt. Hoe ga je met de doopbelofte om? Maandag 14 oktober en maandag 11 november 20 uur.

_Bijbelse verhalen als spiegel voor de ziel. We lezen bijbelse verhalen en relateren ze aan ons eigen bestaan. Donderdag 10 oktober en donderdag 7 november om 20 uur.

_De catechese begint weer gezamenlijk met Rumpt en Acquoy. Data en uitnodigingen volgen.

_Er wordt een open avond georganiseerd voor de jongeren in Rhenoy. Ik doel dan op de groep 12 plus tot 18 jaar. De datum wordt nog nader bekendgemaakt en het doel van de avond is met elkaar te praten over wat we als kerk en jongeren  voor elkaar kunnen betekenen in de breedste zin van het woord. Dat kan betekenen: persoonlijke gesprekken tot organiseren van uitjes of gespreksavonden.

_Voor wie wil, ga ik graag het traject van de belijdeniscatechese in. Data en programma in overleg.

_Samen met de prot. gem. Van Deil-Enspijk en Beesd worden er muziekavonden georganiseerd om met elkaar liederen te oefenen uit het nieuwe liedboek. Data volgen.

Voor dit alles kunt u zich bij mij opgeven, tel: 506325 of e-mail: ewassenaar@planet.nl

Er komt ook een lijst te liggen in de kerk. Verder wordt dit programma ook gepubliceerd in de ´Kerk Roept´.
De ochtenden en avonden worden, tenzij anders vermeld, in de consistorie van de Dorpskerk gehouden.

Ds. Ebi Wassenaar