Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Officiële presentatie en uitreiking ‘Dorpsplan Mooi Rhenoy’

Officiële presentatie en uitreiking ‘Dorpsplan Mooi Rhenoy’

Onder grote belangstelling is op vrijdagavond 31 mei in dorpshuis de Betuwe Poort het eerste exemplaar van het ‘Dorpsplan Mooi Rhenoy’ overhandigd aan wethouder Van Meygaarden. Daarmee is het eerste officiële Dorpsplan in Rhenoy én de gemeente Geldermalsen een feit.

Door de ‘werkgroep Dorpsplan Rhenoy’ is, als vertegenwoordiging van de inwoners, de afgelopen anderhalf jaar hard gewerkt aan de totstandkoming van dit Dorpsplan. Tijdens vele avonden met inwoners, belanghebbenden en belangstellenden is zorgvuldig van gedachten gewisseld over wat men in Rhenoy belangrijk vindt en hoe men de toekomst van Rhenoy voor zich ziet. Dit plan is dan ook echt van en voor alle inwoners van Rhenoy en vormt een mijlpaal in het proces om het dorp vitaal te houden. Diverse thema’s waaronder wonen, infrastructuur, veiligheid, voorzieningen en ruimtelijke omgeving zijn erin uitgewerkt en het plan omschrijft tal van concrete activiteiten die uitgevoerd moeten worden om de leefbaarheid in Rhenoy samen te behouden en te vergroten, voor nu en in de toekomst.

Nu het Dorpsplan er ligt, begint het echte werk. De acties zoals benoemd in het plan worden grotendeels ondergebracht bij de bestaande organisaties die Rhenoy rijk is. Er wordt al druk gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van een aantal plannen. Voor overige punten wordt een beroep gedaan op (nieuwe) vrijwilligers en/of derden zoals landschapsbeheer Gelderland, de politie en de gemeente. Van gemeente Geldermalsen wordt gevraagd om ruimte te bieden aan de eigen verantwoordelijkheid van het dorp en hen daar waar nodig de faciliteiten c.q. ondersteuning te bieden die voor het uitvoeren van het Dorpsplan noodzakelijk is. Hiertoe zal het Dorpsplan dan ook nog officieel door de gemeenteraad worden vastgesteld. Voor de realisatie van activiteiten waar de raad zich niet over hoeft te buigen, verraste de wethouder het dorp met een ludieke cheque van 7.500 euro. Een welkome beloning en verdere stimulans voor het tonen van daadkracht. 

Alle aanwezigen, kregen na het officiële gedeelte een exemplaar van het Dorpsplan uitgereikt en werd de gelegenheid geboden hierover in de ingerichte themahoeken verder te praten en/of zich aan te melden voor vrijwilligerswerk rond het plan.

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te helpen. Het Dorpsplan opvragen en/of aanmelden als vrijwilliger kan via dorpsplan@rhenoy.info