Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Grote betrokkenheid bij startbijeenkomst Dorpsplan ‘Mooi Rhenoy’

Grote betrokkenheid bij startbijeenkomst Dorpsplan ‘Mooi Rhenoy’

Dinsdagavond 17 april was het zover, buiten was het koud en guur, maar ongeveer 90 dorpsbewoners brachten de sfeer naar het dorpshuis. De bijeenkomst van het Dorpsplan ‘Mooi  Rhenoy’ ging van start!

Op deze avond werden de inwoners onder het genot van een kopje koffie en thee ingelicht over wat het dorpsplan precies inhoudt. De bewoners konden door middel van ‘Post-its’ (gele briefjes) al hun ideeën plakken op borden met daarop de thema’s: Rhenoys karakter, Wonen, Voorzieningen, Groen, Veiligheid, Infrastructuur, Vereniging/Activiteiten, Toerisme & recreatie, Communicatie en Overig .
Er werd onder andere veel geplakt op het bord met als thema Wonen voor met name snelle nieuwbouw voor de jeugd en 50+, en op het bord met als thema Veiligheid waarop de nadrukkelijke wens om handhaving van snelheid in de Dorpsstraat en een veilige(re) schoolgaande route kenbaar werden gemaakt. En natuurlijk nog vele andere onderwerpen, die allemaal donderdag 31 mei aan het dorp bekend gemaakt zullen worden! Nadat de Post-its waren geplakt, konden de inwoners door middel van 3 kleuren stickers aangeven wat zij de belangrijkste punten vonden. Het was een gezellige en interessante avond waar mooie en bijzondere ideeën zijn uitgekomen.

Dat de totstandkoming van ons gezamenlijk dorpsplan niet alleen belangrijk is voor Rhenoy zelf, bleek uit  de aanwezigheid van alle politieke partijen uit Geldermalsen. Zo waren de fractievoorzitters van PvdA, CDA, VVD en raadsleden van Dorpsbelangen, D66 en SGP aanwezig. Daarnaast toonden ook de lokale pers, de directeur van onze basisschool, Frank Koelen, en een vertegenwoordiging van Welzijn Geldermalsen  en de dorpsraad Tricht hun interesse en betrokkenheid.

Uiteraard zijn ook de jongeren benaderd om hun wensen en opmerkingen kenbaar te maken. Op basisschool De Bloeiende Betuwe is een enquête ingevuld door de jeugd van groep 3 t/m groep 8. En voor de jongeren van 12 t/m 25 jaar is een enquête rondgestuurd via de brievenbus en internet (Facebook en Hyves), waarop veel gereageerd is.

Hoe nu verder? Zet donderdag 31 mei in de agenda!
De werkgroep van het dorpsplan gaat aan de slag om alles te bundelen en te bekijken wat de inwoners van het dorp het belangrijkst vinden. Dit alles wordt aan alle inwoners teruggekoppeld op donderdag 31 mei in de Betuwe Poort. U bent dan weer van harte welkom om de uitslag aan te horen. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Want het Dorpsplan is belangrijk voor het hele dorp!

Dorpsplan Mooi Rhenoy met, door en voor de inwoners van Rhenoy!

Werkgroep Dorpsplan Rhenoy
E-mail: dorpsplan@rhenoy.info