Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Kaartavond 24 maart 2012

Vrijdag is er weer kaarten geweest in de Betuwe Poort.

 De prijzen werden als volgt verdeeld:

Jokeren:
1e prijs Alie v Gameren met 60 punt.,
2e Riek Nijhoff met 83 punt.,
3e Jan v Gameren met 84 punt.,
4e Henny v Zoelen met 86 punt. en
5e Tinus de Zeeuw met 89 punt.

Klaverjassen:
1e prijs Gerard v Kranenburg met 5280 punt.,
2e Greet vd Meijden met 5237 punt.,
3e Henk Dekker met 4836 punt., 4e Bram Hogedoorn met 4807 punt.,
5e Appie Maat met 4770 punt. en
6e Henny Croes met 4765 punt.

De volgende avond is op vrijdag 16 maart.