Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Werkgroep Dorpsplan van start

Werkgroep Dorpsplan van start

Vorige week, 10 januari, is in Rhenoy een werkgroep dorpsplan van start gegaan met als doel om na te denken over de toekomstige leefbaarheid en vitaliteit van Rhenoy en dit te gaan verwerken in een plan met actiepunten.

De aftrap vond plaats met een hele enthousiaste mix van in totaal 11 mensen uit Rhenoy, die nagenoeg alle doelgroepen uit het dorp vertegenwoordigen. Een goede afspiegeling van het dorp. Daarnaast was een vertegenwoordiging vanuit gemeente Geldermalsen en de Vereniging van Kleine Kernen (VKK) uit Gelderland aanwezig, die het dorp tijdens dit proces vakkundig gaan begeleiden.

De werkgroep dorpsplan heeft 'slechts' de coördinerende taak om in 2012 het plan tot stand te brengen. Want alle bewoners van Rhenoy zullen regelmatig worden uitgenodigd om input te leveren! Maar ook zal de werkgroep verbinding leggen met scholen, kerken, lokale ondernemers, welzijnsorganisaties et cetera bij de totstandkoming van het dorpsplan. Dit zijn allemaal partijen die op sociaal en economisch vlak elkaar nodig hebben, elkaar kunnen versterken en gezamenlijk de benodigde ingrediënten voor de toekomstige leefbaarheid en vitaliteit van Rhenoy mogen bepalen én realiseren.

De kracht van de huidige leefbaarheid in Rhenoy ligt bij de diverse bestaande verenigingen en de vele vrijwilligers. Er worden jaarlijks uiteenlopende activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Ook zijn de voorzieningen in het dorp, zoals het dorpshuis, de speeltuin, de basisschool, peuterspeelzaal en brede school goed onderhouden en uitgerust. En de bevolkingsopbouw van ons dorp, met ruim een derde aan jeugd/jongeren, ziet er heel gezond uit. Het is belangrijk dit voor de toekomst te kunnen vasthouden door gezamenlijk een goed uitgedacht dorpsplan uit te werken.

Door het bepalen van doelstellingen per thema, zoals voorzieningen, verenigingsleven, jongeren, senioren, verkeersveiligheid, et cetera en het daadkrachtig oppakken van de voorgestelde maatregelen en actiepunten kunnen we gezamenlijk zélf richting aan de toekomstige leefbaarheid en vitaliteit geven.

Op deze website zal het gehele traject te volgen zijn. Tevens is er via de homepagina reeds een (online) prikbord aangemaakt waar iedereen vragen, opmerkingen en ideeën kan plaatsen. We houden je op de hoogte!