Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Geen tweespalt in Rhenoy!

Beste allemaal,

Wellicht heeft u vandaag het artikel op de website van Nieuwsblad Geldermalsen gelezen met als titel: 'Tweespalt in Rhenoy'

Dit artikel is ontstaan c.q. opgesteld door de redactie van de krant, nadat gisteren naar alle raadsleden en de lokale pers een persbericht is verstuurd door het buurtcomité, welke in november 2010 door onze dorpsgenoten Rick Exel, Leen van Driel, Miranda de Keijzer en Henk Versteegh is opgericht.

Direct na ontvangst is door de verschillende partijen een reactie gevraagd aan de Communicatie Commissie.

Zoals u weet zijn wij al jaren bezig om woningbouw in Rhenoy te realiseren en dan vooral met als voornaamste doel voor onze jongeren, starters, sociale woningbouw. 

Als u de hele lange en stroeve ontwikkelingen heeft gevolgd, is gebleken dat dit alles tot de dag van vandaag nog steeds op losse schroeven staat. Dit omdat het college van gemeente Geldermalsen vanavond een voorstel gaat doen aan de raadsleden voor 40 woningen, in plaats van het beoogde plan van 80 woningen met dus voldoende woningen voor onze jongeren en starters. De ontwikkelaar heeft al heel lange tijd aangegeven dat met het voorliggende voorstel, het voor hen onmogelijk wordt om überhaupt te beginnen met saneren en dus ook te bouwen. Kans is dus groot, dat er na 28 jaar nog steeds niets gebeurd!

Klik hier voor de laatste brief vanuit de ontwikkelaar richting raadsleden

De vraag is wat het persbericht, dat overigens geheel op eigen initiatief (en zonder overleg) vanuit het buurtcomité is verstuurd, voor invloed zal hebben op de besluitvorming vanavond. Wij hopen in ieder geval op veel wijsheid bij de raadsleden.

Oproep!

Laten we met zijn ALLEN vanuit Rhenoy blijken dat er geen tweespalt is. Kom ons allen gezamenlijk toekomstig belang vanavond vanaf 19:45 in het gemeentehuis ook op de publieke tribune vertegenwoordigen en wellicht zo ervoor te zorgen dat er überhaupt gebouwd zal gaan worden voor onze toekomstige leefbaarheid in ons dorp en we daarmee ook nog eens niet opgescheept blijven zitten met het erg vervuilde sloperij-terrein.

Komt dus allen! Rhenoy heeft een fantastisch verenigingsleven met vele enthousiaste vrijwilligers en goede voorzieningen in de vorm van de school, peuterspeelzaal, BSO, het dorpshuis, etc. En laten we dit alles toekomstbestendig houden.

Wij zijn daar trots op, laat uw trots vanavond ook zien!

Communicatie Commissie Rhenoy

Klik hier voor het persbericht van het Buurtcomité van 21 november

Klik hier voor de reactie van de Communicatie Commissie op persbericht 

Klik hier op de link naar het artikel op Nieuwsblad Geldermalsen