Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Voortgang nieuwbouwplan 'Rhenoy Noord'

Nadat 30 september projectonwikkelaar AM Wonen uit Nieuwegein haar plannen voor het nieuwbouwplan ‘Rhenoy Noord’ in de Betuwepoort heeft gepresenteerd, is er in de maanden die volgden door enkele bewoners een ‘Buurtcomité Nieuwbouw Rhenoy’ opgericht.

Op dinsdag 30 november heeft een eerste verkennend overleg plaatsgevonden tussen leden van de Communicatie Commissie Rhenoy en het recent opgerichte Buurtcomité Nieuwbouw Rhenoy. Dit comité bestaat uit een viertal dorpsgenoten die moeite hebben met de nieuwbouwplannen (Rhenoy Noord) in zijn huidige vorm.

Het buurtcomité heeft onlangs huis-aan-huis een brief verspreid waarop dorpsgenoten hun handtekening konden zetten als ze het geheel of gedeeltelijk eens waren met de briefinhoud. Op 9 december jl. is een petitie, voorzien van deze handtekeningen (140 stuks), door het buurtcomité aangeboden aan verantwoordelijk wethouder, mevrouw Buurman. Bij de overhandiging waren ook een tweetal vertegenwoordigers van de Communicatie Commissie Rhenoy aanwezig. De Communicatie Commissie Rhenoy wil daarmee aangeven dat ze het geluid van een ieder in ons dorp vertegenwoordigt. 

Lees meer:
- Gespreksverslag Communicatie Commissie met Buurtcomité, 30-11 (klik hier)
- bijlage: reactie Buurtcomité op het gespreksverslag, 06-12 (klik hier)
- bijlage: reactie CCRh m.b.t. opmerkingen buurtcomité, 08-12 (klik hier)

Binnenkort zal gemeente Geldermalsen aan de Communicatie Commissie Rhenoy een communicatieplan voorleggen rondom het verdere verloop van het nieuwbouwplan ‘Rhenoy Noord’. Hierin zal onder andere een inspraakavond in de Betuwepoort opgenomen staan omtrent het voorontwerp bestemmingsplan. Er wordt naar gestreefd om dit in het eerste kwartaal 2011 te beleggen. Concreter kan de gemeente op dit moment niet zijn.
Deze avond is voor alle inwoners van Rhenoy en omliggende dorpen. Dus de mensen die andere meningen toegedaan zijn, kunnen hier hun stem laten horen.
Zodra wij weten wanneer deze avond zal zijn, laten wij u dit meteen weten.

Mocht u voor die tijd vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan vernemen wij die uiteraard graag! Alle meningen worden gehoord en door ons doorgegeven aan de gemeente. Mail naar: cchr@rhenoy.info

Rest ons u allen alvast hele fijne feestdagen te wensen en een goede jaarwisseling. Tot in het nieuwe jaar!

Met vriendelijke groet,
Communicatie Commissie Rhenoy