Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Belangrijk nieuws Dorpsstraat

Afwerking Dorpsstraat Rhenoy

Helaas is de asfaltlaag van de Dorpsstraat afgekeurd en moet er opnieuw geasfalteerd worden, zie onderstaande toezeggingen, die gedaan zijn door de Gemeente Geldermalsen, voor verdere afwerking en opnieuw asfalteren van de Dorpsstraat.

- De vervanging van het asfalt van de Dorpsstraat tussen de Provincialeweg en de Breezij wordt op korte termijn ingepland door de BAM. De exacte data konden ze nog niet geven. Voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd willen wij graag een afspraak met maken omtrent de communicatie naar de bewoners van Rhenoy. (i.v.m. overlast etc.).

- Het verplaatsen van de lantaarnpalen wordt ingepland zodra we weten wanneer het asfalt wordt vervangen. We willen vorkomen dat dit op hetzelfde tijdstip plaats vindt. Ik kan je wel verzekeren dat het dit jaar nog gebeurd.

- Op dinsdag 28 september start de BAM met kleine herstelwerkzaamheden in de Dorpsstraat. Dit is hoofdzakelijk het herstellen van gezakte trottoirbanden en tegels en het opknappen van de bermen.

- Het wateroverlast op het asfalt wordt gelijktijdig opgelost als er opnieuw wordt geasfalteerd. De BAM zorgt ervoor dat er voldoende afschot komt in het asfalt.

- Verkeersborden entree dorp, door de buitendienst van de gemeente worden de borden vervangen voor grotere exemplaren. De borden worden nu besteld en zijn voor eind oktober geplaatst. De locatie van het bord aan de Lingedijk wordt nagegaan of deze inderdaad aan de verkeerde zijde van de weg staat. Het bord bij de entree bij de provincialenweg staat op de juiste plaats.

- Belijning voor het “eilandje”, deze wordt gelijktijdig met de nieuwe belijning voor de plateaus gezet.

Asfalteren van aangrenzende straten, Hiervoor heb ik contact gehad met Vitens. Vitens gaat in de zijstraten en een deel van de Lingedijk de waterleiding vervangen. Voor de werkzaamheden hebben ze een vergunning nodig van waterschap Rivierenland. De vergunning geeft aan dat je tussen 15 oktober en 1 april niet mag graven in een dijklichaam. Vitens verwacht in april 2011 te starten met de werkzaamheden. Als de werkzaamheden gereed zijn wordt de sleuf tijdelijk dicht gestraat. Na plusminus een jaar kunnen de straten worden voorzien van een nieuwe asfaltlaag (dit in verband met zetting van de grond). Dit betekend dat de zijstraten naar verwachting in het voorjaar van 2012 worden geasfalteerd. 

Communicatie Commissie Rhenoy