Contact | Colofon | Disclaimer
 
 

Veiligheid

Het gevoel van veiligheid in Rhenoy is afgenomen. Daar waar vroeger de achterdeur openstond –ook als er niemand thuis was- hebben inbraken het gevoel van veiligheid sterk verlaagd. Ook op het gebied van de verkeersveiligheid hebben we nog het nodige te doen. Door onze jeugd is dit punt als meest urgente benoemd. Zij willen graag veilig buiten kunnen spelen en veilig naar school kunnen fietsen. Ondanks de verschillende initiatieven, waaronder aanpassing van de Dorpsstraat en een vrijwillig eenrichtingsverkeer naar school, zijn we er nog niet. Hier zullen we met elkaar nog de nodige stappen moeten zetten.

Veilige route naar school

Vroeger waren sommige dingen beter. Rhenoy had ooit een Toepad, een veilige route door het veld naar de school. Dit pad is bij de ruilverkaveling komen te vervallen, waardoor de kinderen nu over de parallelweg naar school moeten fietsen. Dit levert nog vaak gevaarlijke situaties op, ondanks tal van maatregelen die samen met de school zijn genomen. Helaas bestaat het risico dat zich een zwaar ongeluk voordoet. De inwoners van Rhenoy willen ongelukken ten zeerste voorkomen. Daarom leeft al langere tijd de wens om een nieuw Toepad te creëren. Dit Toepad moet voor zowel wandelaars als fietsers toegankelijk zijn. Het idee is ontstaan om het nieuwe Toepad te combineren met een Klompenpad (zie thema Ruimtelijke Omgeving) en dat hiermee een veilige schoolroute wordt gerealiseerd. Dit punt zal de nodige aandacht krijgen!

Sociale Veiligheid

Vanuit het dorpsplan is een initiatief gestart waarbij dorpsbewoners elkaar via Whatsapp (social media) kunnen informeren bij calamiteiten en/of over verdachte personen/situaties. Dit is een laagdrempelig en snel medium. Ook is er via het project WAAKS van de gemeente Geldermalsen een buurtwacht actief. Bij dit alles is er voortdurend intensief contact met de wijkagent.