Contact | Colofon | Disclaimer
 
 

Voorzieningen en activiteiten

De leefbaarheid van een dorp wordt in belangrijke mate bepaald door de sociale infrastructuur: het aanwezig zijn van organisaties die activiteiten ondernemen met en voor de dorpsbewoners. Rhenoy is een dorp waar veel wordt georganiseerd. Daarbij draagt een belangrijk deel van het dorp een steentje bij in het mogelijk maken van deze activiteiten. Hieruit blijkt de hechte dorpsgemeenschap, waardevol om te behouden!

Een ander aspect is dat we als dorp onze bestaande voorzieningen moeten koesteren en kijken hoe we deze verder kunnen verbeteren. Door de vergrijzing wordt een steeds groter beroep gedaan op de inwoners van Nederland rondom mantelzorg. Elkaar helpen op lokaal niveau zoals dat vroeger ook gebeurde zal meer regel dan uitzondering worden. In dat kader moeten we ook bekijken hoe wij de hulpbehoevenden in Rhenoy kunnen helpen om langer zelfstandig te blijven wonen. De aanwezigheid van voorzieningen en een goede sociale infrastructuur zijn daarbij van groot belang. Ook de gemeente onderschrijft het belang van het thuis kunnen blijven wonen door ouderen. Vanuit die optiek is verder te kijken hoe we dat kunnen bewerkstelligen.

Volgt meer info