Contact | Colofon | Disclaimer
 
 

Nieuwbouw / Woningbouw in Rhenoy

Een van de grootste wensen die door de inwoners van Rhenoy in 'Dorpsplan Mooi Rhenoy 2013' is aangegeven, betreft de realisatie van de nieuwbouw. Dit is een belangrijke katalysator voor de (toekomstige) leefbaarheid in ons dorp. Een belangrijke stimulans voor meer evenwicht in de bevolkingsopbouw zijn voldoende woningen van goede kwaliteit. In de afgelopen dertig jaar zijn er te weinig nieuwe woningen bijgekomen. Daardoor is het nu voor starters en jonge gezinnen moeilijk, bijna onmogelijk, om een woning in Rhenoy te kopen. Zij zien zich genoodzaakt in andere plaatsen te vestigen in plaats van om in Rhenoy te blijven/komen wonen. Een evenwichtige bevolkingsopbouw, gerealiseerd door voldoende instroom in de jongere leeftijdscategorieën, draagt bij aan het kunnen handhaven van voorzieningen, zoals de (brede) school. Wij zijn ervan overtuigd dat voldoende activiteiten en toekomstvaste voorzieningen -zoals we ze nu hebben- een voortdurend evenwichtige bevolking opleveren. Dat kunnen we alleen met een gezonde bevolkingsopbouw in stand houden. Daarmee houden beiden elkaar in balans.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de gemeenteraad medio juni 2014 het bestemmingsplan goedkeurt. Bij goedkeuring zal in het najaar van 2014 gestart worden met de voorverkoop en is de verwachting volgend jaar, in het najaar van 2015, de eerste huizen te kunnen opleveren.

Volg de ontwikkelingen op de voet via de website van het nieuwbouwproject: www.oudenborch.nl