Contact | Colofon | Disclaimer
 
 

Algemene ledenvergadering VDR

Vindt plaats op maandag, 15 maart 2010 tot en met maandag, 15 maart 2010

Datum : maandag 15 maart 2010
Plaats : De Betuwe Poort
Zaal open : 20.00 uur
Aanvang : 20.30 uur

Agenda:

1. Opening
2. Verslag 31ste algemene ledenvergadering van 23 maart 2009 secretaris
3. Jaarverslag 2009 voorzitter
4. Jaarverslag door de penningmeester over 2009
5. Verslag kascommissie.
6. Begroting 2010 penningmeester
7. Voorstel contributie 2010 / 2011. € 2,00 jeugd t/m 16 jaar, € 5,00 volwassenen.
8. Hoogte bestuursmachtiging art.14 sub.5 sub.1 van statuten € 3.500.
9. Pauze
10. Bestuursverkiezing 2010aftredend volgens schema zijn:
       Marc Klinkert penningmeester: niet herkiesbaar
       Frido van Orden secretaris: niet herkiesbaar
11. Verkiezing kascommissie: aftredend: Kitty Viscer, niet aftredend: René Bakker
12. Verkiezing vacatures commissieleden
13. Rondvraag
14. Sluiting en drankje, aangeboden door de V.D.R.
15. Aansluitend CCRh, inspraak en meningen over leefbaarheid in Rhenoy

Het financieel verslag is een half uur voor en tot aanvang van de vergadering in te zien in De Betuwe Poort.

Kandidaten voor het bestuur of commissies kunnen zich mondeling of schriftelijk aanmelden bij de bestuursleden uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering.

 
 
Agenda